Przejdź do treści

„Azbestowe” wnioski przyjmowane do 1 kwietnia

Informacje, 11 marca 2022 09:13

Do 1 kwietnia można składać w andrychowskim Urzędzie Miejskim wnioski o dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Pełny tekst ogłoszenia w tej sprawie publikujemy poniżej.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

Burmistrz Andrychowa ogłasza nabór wniosków o odbiór, transport i unieszkodliwienie już zdemontowanych odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i altan oraz obiektów zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Andrychów, z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. Wnioski można składać w terminie od 14 marca 2022 roku do 1 kwietnia 2022 roku, osobiście lub poprzez Kuriera na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie lub za pośrednictwem poczty lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej przez skrzynkę podawczą (ESP) Urzędu.Wnioski będą realizowane zgodnie z kolejnością ich złożenia i do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Andrychów. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi lub gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Formularze wniosków oraz załączników dostępne są w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Rynek 15. pokój 116 (I piętro) lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie (www.andrychow.eu). Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, pok. nr 116 oraz pod numerem telefonu (33) 842-99-68.

Oprac. jd Fot. Archiwum „Nowin Andrychowskich”

Podziel się
Skip to content