Przejdź do treści

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron o zmianach klimatu

13.09.2022 | Autor: | Kategoria: , ,

Redakcja: Naszym gościem jest Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Józef Gawron. Panie wicemarszałku, czy zmiana klimatu jest odczuwalna w Małopolsce?  Jak Małopolska wspiera mieszkańców regionu w codziennej pracy na rzecz ochrony środowiska?

MJG: Realizujemy i rozwijamy miękkie i twarde projekty środowiskowe. Wspieramy wymianę paneli fotowoltaicznych, wymianę pieców ekologiczny transport, gospodarkę wodno-ściekową i wiele innych. Pomagamy w realizacji programy Czyste Powietrze, Stop Smog i innych. Non stop prowadzimy zaawansowane działania edukacyjno-informacyjne w postaci choćby projektów LIFE. Wspieramy Ekoturystykę. Wspieramy organizatorów wydarzeń ekologicznych grantami.

Redakcja: Zatem to co robimy teraz, jest dla przyszłych pokoleń?

MJG: Dlatego już dziś podejmujemy działania, aby zatroszczyć się o klimat dla przyszłych pokoleń.

 

Więcej na stronie internetowej: klimat.ekomalopolska.pl
Kampania Województwa Małopolskiego finansowana z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podziel się
Skip to content