Przejdź do treści

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Informacje, 23 maja 2022 17:48

Nadal trwa rekrutacja do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 b przystąpił do realizacji w.w. programu.

kobieta-z-niepelnosprawnym-na-wózku-spaceruja

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresatami programu są: osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.


Aby dokonać zgłoszenia, należy wypełnić i podpisać następujące dokumenty:

  • karta zgłoszeniowa  – wypełnia opiekun prawny lub członek rodziny/opiekun osoby niepełnosprawnej
  • klauzule informacyjne
  • oświadczenie uczestnika programu

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22b, w godzinach pracy Ośrodka, tj. w poniedziałek, wtorek, środę, piątek w godz. 7:00-15:00 oraz w czwartek w godz. 7:00-17:00.


Dokumenty wysłane w formie elektronicznej nie będą przyjmowane.
Telefon kontaktowy: 33 875 33 00, 33 970 89 81. Informacji udzielają także pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie. 
Zadanie dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.
Wartość dofinansowania: 103 599,36 zł, całkowita wartość zadania: 103 599,36 zł

Podziel się
Skip to content