Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Archiwum Gminy Andrychów – aga.edu.pl

Informacje, 13 listopada 2021 18:24

To niesamowite – mówi Regina Pazdur, inicjatorka Archiwum, jedna z koordynatorek jego działań i etnolożka przeprowadzająca badania terenowe w gminie – że tyle wspaniałych historii możemy wysłuchać, nagrać, zewidencjonować i umieścić na stronach naszego archiwum. Warto wspomnieć, że na stronie aga.edu.pl zamieszczamy nie tylko wywiady w formie audio lecz także setki archiwalnych fotografii i dokumentów.

Prawie codziennie dowiadujemy się bardzo ciekawych rzeczy na temat życia w dawnym Andrychowie czy w pobliskich miejscowościach. Często rozmowy dotyczą spraw radosnych takich jak zabawy, wesela ale równie często spraw trudnych: czasów wojny i powojnia, pogrzebów, biedy, trudów życia w dawnych czasach. Historii jest wiele, każda jest inna bo przecież każdy z nas jest Inny. Nie oceniam i nie dyskutuję z rozmówcami na temat ich wspomnień. Każdy ma swój punkt widzenia, własną wrażliwość, sam decyduje jakimi historiami zechce się podzielić (tym samym zachowując je dla przyszłych pokoleń). Bardzo dziękuję w swoimi imieniu i Macieja Kudłacika prezesa Fundacji „Memo” za każde ze spotkań”.

Jak już informowaliśmy w sierpniowym i wrześniowym wydaniu „Nowin Andrychowskich” Fundacja „Memo” otrzymała dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 na kontynuację projektu: Archiwum Gminy Andrychów (AGA). Wiele będzie się działo!

W największym skrócie:

W 2021 r.

– odbędą się warsztaty/szkolenia z zakresu archiwistyki, historii mówionej i digitalizacji;

– zostanie wydana publikacja prezentująca historię Hufca Andrychów Związku Harcerstwa Polskiego oraz publikacja na temat historii Grupy Twórców „My” wraz z sylwetkami artystów;

– nagramy i wydamy płytę CD Miejskiej Orkiestry Dętej „Andropol” z Andrychowa.

Z kolei w 2022 r.

– wydamy publikację prezentującą dorobek i 100-letnią historię wyżej wymienionej orkiestry, oraz

– książkę na temat osiągnięć i historii 9. OSP działających na terenie gminy Andrychów.

W ramach realizowanych etnograficznych badań terenowych spotykamy się z mieszkańcami/kami gminy i prowadzimy długie rozmowy. Do tej pory rozmawialiśmy z ponad 20. osobami. Są wśród nich również te, które angażują się w prace organizacji pozarządowych działających na Ziemi Andrychowskiej: Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Kół Gospodyń Wiejskich, Hufca Andrychów, Grupy Twórców „My”, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Cieszymy się, że pozyskane materiały archiwalne i nagrania audio wzbogacą materiał źródłowy w oparciu, o który powstaną wydawnictwa na temat historii i działalności wspomnianych na początku ngo’sów. Przed nami rozmowy z przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Już nie możemy się doczekać.

Uruchomiliśmy także „Mobilny Punkt Przyjmowania Archiwaliów”, dzięki któremu możemy do Państwa przyjechać ze sprzętem i pracę digitalizacji, czy nagrania wywiadu wykonać na miejscu.

Przypominamy: Powstałe w 2019 r. Archiwum Gminy Andrychów jest multimedialną bazą materiałów archiwalnych i źródłem historii mówionej osób związanych z gminą Andrychów dostępną dla każdego pod adresem aga.edu.pl. Archiwum umożliwia dzielenie się wspomnieniami i archiwaliami w formie tekstu, obrazu, dźwięku i filmu. Tworzymy je wspólnie! Bardzo cenne dla nas są wspomnienia – zwłaszcza te z lat 30 – 80 XX w. i okresu świetności działania andrychowskich przedsiębiorstw.

Zapraszamy do kontaktu byłych pracowników AFM, WSW, AZPB; rzemieślników, działaczy społecznych, pracowników oświaty, kultury i służby zdrowia, osoby ze wspólnot parafialnych, osoby pracujące niegdyś w handlu, zrzeszone w różnego rodzaju spółdzielniach, działaczy sportowych. Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opowieści i historii o dawnym Andrychowie, życiu w tym mieście oraz zmianach, jakie w nim zaszły. Każdy kto chce ocalić swoje pamiątki z przeszłości może podzielić się archiwaliami z szerszym gronem odbiorców. Jeśli mają Państwo stare (co najmniej z lat 70-80. XX w.), interesujące, oryginalne fotografie (nie kopie) dokumentujące dawne życie w gminie Andrychów prosimy o kontakt z nami: telefonicznie – 531 245 785 lub poprzez email – fundacjamemo@gmail.com. Osoby działające na rzecz Archiwum zeskanują je na profesjonalnym sprzęcie, opracują a następnie zwrócą właścicielowi. W celu wykonania kopii cyfrowych, można przekazać nam oprócz fotografii również wszelkiego rodzaju dokumenty (pamiętniki, świadectwa szkolne, dyplomy, legitymacje, stare listy).

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli z nami współpracować i współtworzyć Archiwum, w tym miesiącu szczególnie: Barbarze Potempie, Januszowi Ślesakowi, Grażynie Szefer-Furczyk, Ewie Partyce, Natalii Paw, Stefanowi Albińskiemu, Annie Malacie, Annie Migdałek, Wandzie Hyzińskiej, Ewie i Lesławowi Najborom, Jackowi Kozikowi, Halinie Prus, Wandzie z Matlaków Wieczorek.

Fundacja „Memo”

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content