Przejdź do treści

Apel Burmistrza Andrychowa i Przewodniczącego R.M. w Andrychowie

Informacje, 16 września 2022 07:34

W związku z rozprowadzanymi na terenie Andrychowa anonimowymi ulotkami, zawierającymi apel, dotyczący „udziału w akcji uniemożliwiającej Burmistrzowi Andrychowa rozpoczęcie realizacji budowy zakładu termicznego przetwarzania odpadów (…)”

Informujemy, że przekazywane informacje są nieprawdziwe i mają na celu jedynie dezinformację i wprowadzenie niepokojów społecznych.

Procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie, w granicach obszaru „Andrychów – Biała Droga, Strefowa” przebiega zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; do 23 września 2022 r. składane mogą być uwagi do tegoż planu. W ramach już złożonych uwag pojawił się wniosek o jednoznaczne wykluczenie lokalizacji spalarni na tym terenie. Uwaga ta będzie rozpatrzona przez Radę Miejską w Andrychowie.

Prosimy mieszkańców o zignorowanie przekazywanych w ten sposób informacji i zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content