Przejdź do treści

Ankieta dotycząca potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych

Informacje, 13 listopada 2023 08:16

Chcesz zdobyć, zmienić lub uzupełnić kwalifikacje? Możesz wskazać wadowickiemu Powiatowemu Urzędowi Pracy, jakim kierunkiem szkolenia jesteś zainteresowany/a. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach mogą wypełnić ankietę badającą potrzeby szkoleniowe.

Wypełnij ankietę online lub zgłoś się do swojego doradcy klienta do dnia 24 listopada 2023 r.

WAŻNE!! Wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

Badanie ankietowe realizowane jest zgodnie z § 66 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667).

Źródło: PUP w Wadowicach

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content