Przejdź do treści

Andrychowskie Dni Profilaktyki – bezpłatne warsztaty dla rodziców

Informacje, 16 września 2022 09:30

OPS w Andrychowie Dział Profilaktyki Środowiskowej zaprasza rodziców – mieszkańców Gminy Andrychów – na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w budynku Działu Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, przy ul. Metalowców 10.

Nastolatek w domu – Jak rozmawiać o tym co nas niepokoi?

22 września 2022 (czwartek), w godzinach od 17:00 do 19:00

Nastolatek w domu – Sygnały ostrzegawcze używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych

29 września 2022 (czwartek), w godzinach od 18:00 do 20:00

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji wychowawczych wśród rodziców, zwiększenie wiedzy dotyczącej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, poprawa komunikacji z nastolatkiem, a przede wszystkim pomoc we wzajemnym zrozumieniu w rodzinie. Podczas warsztatów uczestnicy wzbogacą swą wiedzę, przećwiczą nowe umiejętności, podyskutują i wymienią się doświadczeniami.

Warsztaty poprowadzi: Wojciech Piszczek – specjalista psychoterapii uzależnień (nr SP/1331/2017), mgr pedagogiki pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej, socjoterapeuta, doradca rodzinny, profilaktyk, prezes Stowarzyszenia Sportowego GramOLajf. Koordynator wolontariatu oraz wielu eventów i wydarzeń profilaktycznych i sportowych.


Dodatkowo zapraszamy nauczycieli na szkolenie online:

„Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży – strategie pomocy dziecku z rodziny z problemem alkoholowym”

30 września 2022 (piątek), w godz. od 15:30 do 17:50
Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w obszar wiedzy na temat ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, charakterystykę, etiologię, czynniki ryzyka, mechanizmy ich powstania. Poznają zasady budowania kontaktu z dziećmi i młodzieżą. Nauczą się rozpoznawać trudności w pracy z rodziną z problemem uzależnienia oraz poznają zasady podejmowania interwencji z poszanowaniem godności i bezpieczeństwa dziecka. Szkolenie zawiera wiele form ułatwiających zrozumienie i przyswojenie treści, a jednocześnie odnosi się do konkretnych przykładów, z których płyną praktyczne wskazówki do pracy.
Na szkolenie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców w placówkach wsparcia oraz pracowników socjalnych, asystentów rodziny.
Szkolenie poprowadzi pani Katarzyna Kudyba – pedagog resocjalizacyjny z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym procedury „Niebieska Karta”. Od kilku lat aktywnie działa w obszarze rozwoju osób związanych zawodowo z administracja publiczną. W swojej praktyce zawodowej przeprowadziła kilka tysięcy godzin warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży.

Jak można się zapisać?

  • osobiście w budynku Działu Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Metalowców 10,
  • telefonicznie – tel. 33 875 24 29 lub e-mail: profilaktyka@opsandrychow.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie | Dział Profilaktyki Środowiskowej 
ul. Metalowców 10, 34-120 Andrychów
tel. 33 875 24 29 | e-mail: profilaktyka@opsandrychow.pl | www.ops.andrychow.eu

Źródło: OPS w Andrychowie

Podziel się
Skip to content