Przejdź do treści

„Andrychów – Biała Droga, Strefowa”. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Informacje, 30 sierpnia 2022 12:00

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie, w granicach obszaru „Andrychów – Biała Droga, Strefowa”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie (…) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie, w granicach obszaru „Andrychów – Biała Droga, Strefowa”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Andrychowie, pokój nr 115, w godzinach pracy Urzędu.

W okresie wyłożenia projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie ponadto udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie: www.bip.malopolska.pl/umandrychow

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się 30 sierpnia 2022r., w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7, o godz. 14:00.

Uwagi należy składać do Burmistrza Andrychowa:

  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miejski w Andrychowie, Rynek 15, 34-120 Andrychów lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej (e-mail) lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2022r.

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się
Skip to content