Przejdź do treści
Reklama
Reklama
miejsce na twoją reklame

Aktywność na tak

Informacje, 14 maja 2021 09:14

Jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo po 30 roku życia? OPS w Andrychowie zaprasza do udziału w projekcie osoby: w wieku 30 lat i więcej – bierne zawodowo lub bezrobotne, zamieszkujące w województwie małopolskim, miedzy innymi w powiecie wadowickim.

Aktywność na tak-baner

W szczególności osoby:
– w wieku 50 lat i więcej
– długotrwale bezrobotne
– niepełnosprawne
– o niskich kwalifikacjach
– kobiety
– bezrobotnych mężczyzn w wieku 30 – 49 lat

W ramach projektu oferujemy:
– Indywidualne Poradnictwo Zawodowe
– Indywidualne Wsparcie Motywacyjne – Warsztaty Aktywnego
– Poszukiwania Pracy
– Szkolenia kwalifikacyjne
– Staże zawodowe
– Pośrednictwo pracy
– Dodatkowo zapewniamy:
* ubezpieczenie NNW
* stypendium stażowe 1536,50 zł
* stypendium szkoleniowe
* zwrot kosztów dojazdu
* zwrot kosztów opieki nad dziećmi/os. zależnymi
Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn

Realizator projektu: AMD
Biuro projektu: ul Drukarska 8/14g 30-348 Kraków
e-mail: [email protected] | tel.: 696 562 905
www.aktywnoscnatak.pl, mapadotacji.gov.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:1964 657,31 zł

Źródło: OPS w Andrychowie

Podziel się
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner
Reklama
Reklama
miejsce na twoją reklame
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner
Reklama
baner-Narodowy-Spis-Powszechny-2021
Skip to content