Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner

Aktualne oferty pracy

Informacje, 05 maja 2021 09:05

Oferty pracy fizycznej i umysłowej dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach, filia w Andrychowie.
Bliższe informacje na temat powyższych ofert można uzyskać: Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b pokój nr 20 | Tel. 334322135 | wadowice.praca.gov.pl

 1. Księgowy – Wykształcenie min. średnie, mile widziane doświadczenie zawodowe, konieczna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym, mile widziana znajomość pełnej księgowości, kreatywność, operatywność, nawiązywanie kontaktów.
  Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Łęg 31, 34-108 Frydrychowice poprzedzony kontaktem telefonicznym 730153153, 730154154, mailowym [email protected]
  Andremax sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 4B, 34-120 Andrychów
 2. Pracownik socjalny – Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 ust.1, art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej tj. spełnianie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  1)posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  2)ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
  3) do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
  4) posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu pracownika socjalnego,
  5) przed dniem 1 maja 2004 r. posiadanie uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
  6) otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
  7) otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
  8) przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
  Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych przepisów i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego odnoszących się do spraw pomocy społecznej. Biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows) i urządzeń biurowych; umiejętność skutecznego komunikowania się, umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność organizowania pracy własnej, samodzielność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na sytuacje stresowe. Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego, obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, stan zdrowia pozwalający wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  Kontakt osobisty, telefoniczny 338708962, e-mailowy [email protected]
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
  ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów, tel.: 33 875 33 00
 3. Asystentka/Higienistka stomatologiczna – Wykształcenie min. średnie kierunkowe, mile widziane roczne doświadczenie w pracy na 4 ręce jako asystentka stomatologiczna, dyspozycyjność do pracy w trybie dwuzmianowym, samodzielność w działaniu i chęć nauki, wysoki poziom kultury osobistej.
  Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim umówieniu się z pracodawcą telefonicznie 728 847 766 lub e-mailowo [email protected] .
  Drabek-Jamróz Lucyna Prywatny Gabinet Stomatologiczny
  ul. Topolowa 14, 34-100 Wadowice, tel.: 728 847 766
 4. Asystent projektanta – Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku Inżynieria Drogowa lub Sanitarna. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętność obsługi programu Auto-Cad, mile widziani studenci 4 roku. Możliwość przyuczenia.
  Kontakt osobisty 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 54a poprzedzony kontaktem telefonicznym: 601314275 (pon-pt w godz. 8-15).
  Chmiel Tadeusz Projektowanie i Nadzór Inwestycji
  ul. Mickiewicza 54a, 34-200 Sucha Beskidzka
 5. Specjalista ds. obsługi klienta spedycyjnego – Wykształcenie min. średnie. Mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację. Umiejętność sprawnego posługiwania się sprzętem komputerowym, umiejętność szybkiego pisania na komputerze.
  Kontakt osobisty poprzedzony e-mailem: [email protected]
  DONE Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K
  ul. Batorego 35, 34-120 Andrychów
 6. Księgowy – Wykształcenie min. średnie, doświadczenie mile widziane, umiejętność obsługi programu księgowego m.in. SUBIEKT lub innego, znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego w stopniu podstawowym.
  Kontakt osobisty Roczyny, ul. Sadowa 21 poprzedzony telefonem 698071505.
  STALVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Sadowa 21, 34-120 Roczyny
 7. Manager Gminnej Strefy Rozwoju w Gminie – Wykształcenie średnie ze zdaną maturą, znajomość języka angielskiego na poziomie B1, mile widziany status studenta lub deklaracja chęci rozpoczęcia studiów od pażdziernika 2021 ( studia muszą odbywać się w trybie zdalnym lub zaocznym, menedżer może studiować na dowolnej uczelni wybranej przez siebie lub skorzystać z uczelni i kierunku rekomendowanego przez nas – mile widziane kierunki o takich profilach jak: finanse, zarządzanie, marketing, bankowość, ubezpieczenia, rachunkowość, budownictwo i architektura. Kandydat musi cechować się sprawnością fizyczną i zdrowym stylem życia a także osobowością przywódcy. Kandydat musi przejść pozytywnie szkolenie preselekcyjne organizowane przez Komitet oraz wykazać się inicjatywą i przedsiębiorczością w czasie kolejnego etapu tj. kontraktu edukacyjno-socjalnego.
  Kontakt poprzesz formularz na stronie: www.gminnestrefyrozwoju.org/formularz-zgloszeniowy
  SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA “EDUKATOR”
  ul. Rydygiera 8 m. 19, 01-793 Warszawa
 8. Psycholog – Wykształcenie wyższe psychologiczne. Umiejętność indywidualnej i grupowej pracy z klientem Ośrodka; cierpliwość, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność organizowania pracy własnej, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność., mile widziane doświadczenie zawodowe; obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku psychologa; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  Kontakt osobisty, telefoniczny 338708962, e-mailowy [email protected] Pracodawca wymaga CV, kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje tj. doświadczenie zawodowe, wykształcenie; oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych RODO; oświadczenia o stanie zdrowia. I ETAP REKRUTACJI DO 14.05.2021R.
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
  ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów
 9. Pracownik biurowy – Wykształcenie min. średnie zawodowe, mile widziane doświadczenie w pracy biurowej.
  Kontakt z pracodawcą: osobisty: ul. Dr. J. Putka 9, 34-100 Wadowice, telefoniczny: 506 061 830.
  Byrska Marzena Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “STYLDOM”
  ul. Dr. J. Putka 9, 34-100 Wadowice
 10. Pracownik biurowy – Wykształcenie min. średnie, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, zdolność komunikacji i budowania poprawnych relacji z klientami, dobra organizacja pracy, sumienność, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków.
  Kontakt z pracodawcą osobisty Stanisław Górny 1350 34-105 Wysoka, telefoniczny: 602807125
  Jucha Paweł Zakład Produkcji Obuwia ,,Stagórs”
  Stanisław Górny 135a, 34-105 Stanisław Górny

 1. Stolarz – Wykształcenie nie jest istotne, min. 6 miesięcy doświadczenia, umiejętność w zakresie produkcji mebli, dyspozycyjność.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 606724920.
  Łubik Piotr MEB-PIOTR
  ul. Zacisze 8, 34-108 Przybradz
 2. Konserwator – Wykształcenie min. średnie zawodowe, doświadczenie min. 3 lata, umiejętność w zakresie elektryka instalacji domowych, uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 697697119.
  ARKONA SP. Z O.O.
  ul. Wadowicka 169A, 34-120 Inwałd
 3. Operator obrabiarek CNC – Wykształcenie min. zawodowe, wymagana umiejętność czytania rysunku technicznego oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, znajomość narzędzi pomiarowych i umiejętność posługiwania się nimi
  Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim przesłaniu CV na email: [email protected] .
  ANDORIA Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów
 4. Kierowca kat. C+E – Wykształcenie bez znaczenia. Wymagane prawo jazdy kat. C + E, uprawnienia do przewozu rzeczy. Mile widziane doświadczenie. Praca na terenie Polska – Czechy – Niemcy.
  Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Łęg 31, 34-108 Frydrychowice poprzedzony kontaktem telefonicznym 730153153, 730154154, mailowym [email protected]
  Andremax sp. z o.o.
  ul. Łęg 31, 34-108 Frydrychowice
 5. Pomocnik spawacza – Wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy, chęć nabycia uprawnień jako spawacz., umiejętność czytania rysunku technicznego.
  Kontakt osobisty, telefoniczny 516004848.
  ZASŁAW TSS Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów, tel.: 516004848
 6. Spawacz/Ślusarz – Wykształcenie nie jest istotne, uprawnienia spawacza elektrycznego (MIG, MAG) mile widziane, doświadczenie mile widziane.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym. 338755078.
  Spółdzielnia Produkcji i Usług “Zgoda” w Wieprzu
  ul. Pogodna 9, 34-122 Wieprz, tel.: 33 875 50 78
 7. Mechanik i monter urządzeń przemysłowych – Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 6 m-cy. Wykształcenie min. średnie. Preferowane na kierunkach mechanik, ślusarz, spawacz. Umiejętność czytania rysunku technicznego. Podstawowa wiedza z zakresu hydrauliki siłowej, pneumatyki, robotyki i automatyki. Ogólna wiedza z zakresu mechaniki przemysłowej. Umiejętność obsługi elektronarzędzi. Uprawnienia spawalnicze mile widziane. Dyspozycyjność w przypadku awarii. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
  Kontakt z pracodawcą osobisty w Andrychowie lub w Wadowicach po uprzednim kontakcie telefonicznym 510289857, e-mailowym [email protected] . W celu aplikacji należy złożyć CV.
  DMS – PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  pl. Jana Pawła II 13, 34-100 Wadowice
 8. Operator lasera CNC – Wykształcenie min. średnie. Doświadczenie na stanowisku operatora lasera- min. 6 miesięczne. Umiejętności czytania rysunku technicznego. Praktyka w posługiwaniu się narzędziami pomiarowymi takimi jak: suwmiarka, mikromierz. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca obsługę maszyny. Uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Wysoka kultura pracy, komunikatywność i samodzielność.
  Kontakt z pracodawcą osobisty w Andrychowie lub w Wadowicach po uprzednim kontakcie telefonicznym 510289857, e-mailowym [email protected] . W celu aplikacji należy złożyć CV.
  DMS – PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  pl. Jana Pawła II 13, 34-100 Wadowice
 9. Tapicer – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane uprawnienia czeladnicze jako tapicer, umiejętność obijania i wyklejania mebli tapicerowanych, zdolności manualne, możliwość przyuczenia.
  Kontakt osobisty 34-120 Andrychów, ul. Słupy 42, emailowy: [email protected] .
  BRW Comfort
  ul. Krakowska 83L, 34-120 Andrychów
 10. Pracownik produkcji – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane średnie, doświadczenie w pracy na produkcji mile widziane, dokładność i precyzja w wykonywaniu powierzonych obowiązków, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe (jezdniowe elektryczne), chęć nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  Kontakt z pracodawcą osobisty w Andrychowie lub w Wadowicach po uprzednim kontakcie telefonicznym 510289857, e-mailowym [email protected] . W celu aplikacji należy złożyć CV.
  DMS – PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  pl. Jana Pawła II 13, 34-100 Wadowice, tel.: 503034192
 11. Ślusarz – Wykształcenie min. zawodowe. Mile widziane doświadczenie w zawodzie.
  Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny 512084322, e-mailowy: [email protected]
  Rozmus Krystyna NG SYSTEM-NOVAGLAS SYSTEM
  ul. Bielska 31, 43-356 Bujaków
 12. Stolarz/Montażysta – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane kierunkowe, doświadczenie w zawodzie min. 2 lata, chęć do pracy.
  Kontakt osobisty, telefoniczny: 880083989.
  Ogiegło Jan, Ogiegło Daniel “WEKO”- Spółka Cywilna
  ul. Kwiatowa 11, 34-108 Frydrychowice
 13. Tapicer – Wykształcenie min. zawodowe, wymagane doświadczenie w zawodzie min. 6 m-cy, chęć do pracy.
  Kontakt osobisty: 34-211 Palcza 64, telefoniczny: 694 811 482.
  Żołnierek Tomasz FPHU TAPICERSTWO
  ul. Palcza 64, 34-211 Palcza
 14. Szwaczka – Wykształcenie nie jest istotne, umiejętność szycia na maszynie, doświadczenie w zawodzie mile widziane.
  Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny 793158636.
  Wróblewski Krzysztof Cholewkarstwo
  Zebrzydowice 452, 34-130 Zebrzydowice
 15. Pomocnik stolarza – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie (możliwość przyuczenia).
  Kontakt osobisty, telefoniczny: 608794606.
  Ogiegło Jan, Ogiegło Daniel “WEKO”- Spółka Cywilna
  ul. Kwiatowa 11, 34-108 Frydrychowice, tel.: 608 794 606
 16. Kucharz/ Kelner/ Barman – Wykształcenie min. zawodowe; mile widziane gastronomiczne, wymagane doświadczenie w zawodzie, komunikatywność, otwartość, uczciwość, chęć do pracy.
  Kontakt z pracodawcą osobisty, poprzedzony telefonem 791590989.
  Gurdek-Żuk Joanna CENTRUM REKREACJI ROKÓW SMAŻALNIA RYB
  Roków, 34-100 Roków, tel.: 791 590 989szwac
 17. Pracownik rozbioru i wykrawania mięsa – Wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie na stanowiskach związanych z rozbiorem, wykrawaniem i klasyfikowaniem mięsa (możliwość przyuczenia). Solidność, chęć do pracy.
  Kontakt osobisty od poniedziałku do piątku w godz od 09:00-14:00: ul. Batorego 16 34-120 Andrychów.
  ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO SZLAGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  ul. Batorego 16, 34-120 Andrychów
 18. Ślusarz-tokarz – Wykształcenie min. zawodowe. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku min. 6 m-cy. Umiejętność pracy na obrabiarkach: tokarkach i frezarkach CNC, obsługi elektronarzędzi pomiarowych, mile widziana umiejętność czytania rysunku technicznego. Możliwość przyuczenia do pracy na tokarce.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonem: 533543104.
  Łuczak Paweł P.P.U.H.
  ul. Stefana Batorego 37A, 34-120 Andrychów
 19. Kucharz – Wykształcenie min. średnie kierunkowe, gastronomiczne. Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 6m-cy. Aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. Umiejętność pracy na recepturach, umiejętność organizacji i koordynowania dużych imprez gastronomicznych oraz umiejętność pracy w zespole. Praktyczna znajomość systemu HACCP. Otwartość na zmiany, operatywność i kreatywność. Bardzo dobra organizacja pracy.
  Kontakt z pracodawcą osobisty pod adresem ul. Wadowicka 167, 34-120 Inwałd poprzedzony telefonem 509490581.
  AS INVEST Sp. z o. o.
  ul. Wadowicka 167, 34-120 Inwałd
 20. Stolarz meblowy – Wykształcenie nie jest istotne, konieczne doświadczenie zawodowe 1 rok, konieczna umiejętność posługiwania się specjalistycznymi narzędziami oraz maszynami stolarskimi.
  Kontakt osobisty, telefoniczny: 500348830.
  Jaskierny Jakub ONTANO
  Barwałd Górny 64a, 34-130 Barwałd Górny
 21. Pracownik produkcyjny – Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, chęć do pracy.
  Kontakt osobisty i telefoniczny: 500348830.
  Jaskierny Jakub ONTANO
  Barwałd Górny 64a, 34-130 Barwałd Górny
 22. Betoniarz-zbrojarz – Wykształcenie nie jest istotne. Doświadczenie w branży budowlanej min. 6 m-cy. Chęć do pracy. Praca na terenie woj. Małopolskiego i Śląskiego.
  Kontakt z pracodawcą osobisty pod adresem ul. Nidecka 48, Wieprz poprzedzony telefonem 531561838.
  Wiercimak Dariusz SYSTEM
  ul. Nidecka 2, 34-122 Wieprz, tel.: 531561838
 23. Cieśla-murarz – Wykształcenie nie jest istotne. Doświadczenie w branży budowlanej min. 6 m-cy. Chęć do pracy. Praca na terenie woj. Małopolskiego i Śląskiego.
  Kontakt z pracodawcą osobisty pod adresem ul. Nidecka 48, Wieprz poprzedzony telefonem 531561838.
  Wiercimak Dariusz SYSTEM
  ul. Nidecka 2, 34-122 Wieprz, tel.: 531561838
 24. Pracownik ogólnobudowlany – Wykształcenie nie jest istotne. Doświadczenie w branży budowlanej. Chęć do pracy. Praca na terenie woj. Małopolskiego i Śląskiego.
  Kontakt z pracodawcą osobisty pod adresem ul. Nidecka 48, Wieprz poprzedzony telefonem 531561838.
  Wiercimak Dariusz SYSTEM
  ul. Nidecka 2, 34-122 Wieprz, tel.: 531561838
 25. Kierowca kat. B – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane prawo jazdy kat. B. Praca na terenie woj. Małopolskiego i Śląskiego.
  Kontakt z pracodawcą osobisty od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-13:00.
  ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO SZLAGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  ul. Batorego 16, 34-120 Andrychów
 26. Magazynier – Wykształcenie nie jest istotne. Uprawnienia na wózek widłowy. Mile widziane doświadczenie na stanowisku magazynier.
  Kontakt osobisty po uprzednim kontakcie telefonicznym 500348830.
  Jaskierny Jakub ONTANO
  Barwałd Górny 64a, 34-130 Barwałd Górny
 27. Pracownik rozbioru i uboju zwierząt – Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, min. rok pracy przy rozbiorze mięsa, ważna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, umiejętność pracy w grupie, staranność w wykonywaniu powierzanych prac, solidność, samodzielność.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonem 508010117 w godz. 7.30-15.00 lub e-mail: [email protected] .
  Bąk Adam – Wieprz Sp. z o.o.
  ul. Beskidzka 269, 34-122 Wieprz
 28. Pracownik pomocniczy przy rozbiorze i uboju zwierząt – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, doświadczenie w pracy przy produkcji spożywczej, umiejętność pracy w grupie, staranność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, solidność.
  Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim kontakcie telefonicznym 508010117 w godz. 7.30-15.00 lub e-mail: [email protected] .
  Bąk Adam – Wieprz Sp. z o.o.
  ul. Beskidzka 269, 34-122 Wieprz
 29. Operator wycinarek i giętarek – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziana znajomość rysunku technicznego, chęć do pracy. Umiejętność obsługi komputera.
  Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 516004848
  ZASŁAW TSS Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów
 30. Magazynier – Wykształcenie nie jest istotne, uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym.
  Kontakt osobisty: 34-120 ANDRYCHÓW, UL. KRAKOWSKA 140, telefoniczny: 516004848, e-mail: [email protected]
  Beskidus Sp. z o. o.
  ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów
 31. Elektryk – Wykształcenie min. średnie techniczne. Uprawnienia SEP, doświadczenie zawodowe w obszarze elektryki lub automatyki/mechaniki min. 1 rok. Dyspozycyjność oraz otwartość na wsparcie projektów na terenie Polski.
  Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Stefana Batorego 35, 34-120 Andrychów poprzedzony telefonem:
  510 289 857 lub e-mailem: [email protected] .
  DMS – PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
  KOMANDYTOWA
  ul. Stefana Batorego 35, 34-120 Andrychów
 32. Automatyk – Wykształcenie wyższe techniczne w kierunku automatyki, elektryki, mechatroniki. Uprawnienia SEP. Praktyczna umiejętność programowania sterowników PLC SIMATIC oraz paneli operatorskich firmy Siemens. Odpowiedzialność, komunikatywność i umiejętność efektywnego organizowania własnej pracy.
  Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Stefana Batorego 35, 34-120 Andrychów poprzedzony telefonem:
  510 289 857 lub e-mailem: [email protected]
  DMS – PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
  KOMANDYTOWA
  ul. Stefana Batorego 35, 34-120 Andrychów
 33. Kucharz/ Pizzer – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane gastronomiczne. Doświadczenie w pracy jako kucharz mile widziane. Mile widziana umiejętność przygotowywania dań rybnych, umiejętność przygotowywania dań obiadowych kuchni polskiej oraz pizzy.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonem: 606813046.
  K&K PIOTR I ZBIGNIEW KOŹBIAŁ S.C.
  Gorzeń Górny 40B, 34-100 Gorzeń Górny
 34. Stolarz – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane doświadczenie jako stolarz, wymagana umiejętność obsługi maszyn stolarskich (piły, frezarki, itp.).
  Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym: 338764038, 790242497.
  Moskała Robert, Moskała Grzegorz Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy “MEBLOMOS” s.c.
  Barwałd Średni 328, 34-124 Barwałd Średni.
 35. Monter konstrukcji stalowych – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane min. 4 miesiące doświadczenia jako monter konstrukcji stalowych, możliwość pracy na wysokościach pow. 3,5 m, możliwość dźwigania pow. 12 kg, umiejętność posługiwania się elektronarzędziami (wiertarka, wkrętarka, szlifierka kątowa).
  Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie
  Ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, tel: (33) 43 22 135
 36. Spawacz – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane uprawnienia spawania metodą TIG i MIG, uprawnienia spawalnicze metodą MAG 135 i/lub 136. Wymagane 2 lata doświadczenia, umiejętność czytania rysunku technicznego, umiejętność szlifowania.
  Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim kontakcie telefonicznym 510 289 857. CV należy kierować
  na adres e-mailowy: [email protected]
  DMS – PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
  KOMANDYTOWA
  pl. Jana Pawła II 13, 34-100 Wadowice
 37. Konstruktor mechanik – Wykształcenie średnie techniczne o kierunku mechanika i budowa maszyn, mechatronika. Uprawnienia SEP, doświadczenie w obszarze elektryki lub automatyki/ mechaniki min. 2 lata, znajomość zasad konstrukcji maszyn, znajomość zagadnień obróbki blach, obróbki skrawaniem CNC, automatyki przemysłowej. Praktyczna umiejętność pracy w środowisku CAD 3D, preferowany Solidworks. Dyspozycyjność oraz otwartość na wsparcie projektów na terenie Polski.
  Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim kontakcie telefonicznym: 510 289 857. CV należy kierować
  na adres e-mailowy: [email protected]
  DMS – PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
  KOMANDYTOWA
  pl. Jana Pawła II 13, 34-100 Wadowice
 38. Cholewkarz – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w pracy na maszynie min. 1 rok.
  Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim kontakcie telefonicznym 693653080.
  Kurek Remigiusz “Cholewkarstwo”
  ul. Mickiewicza 41, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 39. Pakowacz – Wykształcenie nie istotne, mile widziana książeczka Sanepid, możliwość wyrobienia, CHĘĆ DO PRACY.
  Kontakt z pracodawcą osobisty w firmie od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-12:00.
  ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO SZLAGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  ul. Batorego 16, 34-120 Andrychów
 40. Pracownik wykończenia wnętrz – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w pracy mile widziane, wymagana umiejętność malowania, szpachlowania, zakładania suchej zabudowy, kafelkowania.
  Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Stawowa 34, 32-651 Malec poprzedzony telefonem: 694 991 367.
  Bierczak Maciej Firma Budowlana
  ul. Stawowa 34, 32-651 Malec
 41. Zbrojarz – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w pracy mile widziane, wymagana umiejętność zbrojenia.
  Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Stawowa 34, 32-651 Malec poprzedzony telefonem: 694 991 367.
  Bierczak Maciej Firma Budowlana
  ul. Stawowa 34, 32-651 Malec
 42. Pracownik elewacji – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w pracy mile widziane, wymagana umiejętność wykonywania elewacji.
  Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Stawowa 34, 32-651 Malec poprzedzony telefonem: 694 991 367.
  Bierczak Maciej Firma Budowlana
  ul. Stawowa 34, 32-651 Malec
 43. Murarz – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w pracy mile widziane, wymagana umiejętność murowania.
  Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Stawowa 34, 32-651 Malec poprzedzony telefonem: 694 991 367.
  Bierczak Maciej Firma Budowlana
  ul. Stawowa 34, 32-651 Malec
 44. Operator koparki – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane uprawnienia operatorskie oraz doświadczenie zawodowe min 6 m-cy.
  Kontakt z pracodawcą osobisty Jaroszowice 226 poprzedzony telefonem 693 128 202.
  Bogunia Andrzej Usługi Budowlano-Sprzętowe, Transportowe i Handlowe
  Jaroszowice 226, 34-100 Jaroszowice
 45. Kierowca wozidła technologicznego – Wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. B, C, doświadczenie w pracy min 6 m-cy.
  Kontakt z pracodawcą osobisty Jaroszowice 226 poprzedzony telefonem 693 128 202.
  Bogunia Andrzej Usługi Budowlano-Sprzętowe, Transportowe i Handlowe
  Jaroszowice 226, 34-100 Jaroszowice
 46. Sprzedawca lodów z automatu – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane badania SANEPID, mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej, komunikatywność.
  Kontakt z pracodawcą osobisty: Kalwaria Zebrzydowska, Rynek po uprzednim kontakcie telefonicznym
  696417467.
  Kuraś Zuzanna
  ul. Rynek (Kiosk), 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel.: 696417467
 47. Operator mini koparki – Wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie w pracy min. 2 lata, umiejętność kierowania koparką, mile widziana obsługa niwelatora, prawo jazdy kat. B lub C.
  Kontakt z pracodawcą osobisty: Wieprz, ul. Beskidzka 242 po uprzednim kontakcie telefonicznym:
  602 494 232. CV można dostarczać poprzez adres e-mail: [email protected]
  Smyrak Tomasz Zakład Instalacyjny “KAZMAR”
  ul. Beskidzka 242, 34-122 Wieprz
 48. Kierowca samochodu ciężarowego – Wykształcenie MIN. ZAWODOWE, doświadczenie w pracy min. 2 lata, prawo jazdy kat. C, karta kierowcy, kurs na przewóz rzeczy, badania na psychotesty.
  Kontakt z pracodawcą osobisty: Wieprz, ul. Beskidzka 242 po uprzednim kontakcie telefonicznym:
  602 494 232. CV można dostarczać poprzez adres e-mail: [email protected]
  Smyrak Tomasz Zakład Instalacyjny “KAZMAR”
  ul. Beskidzka 242, 34-122 Wieprz
 49. Ślusarz – Wykształcenie min. podstawowe, mile widziane wykształcenie zawodowe kierunkowe, doświadczenie min. 1 rok, prawo jazdy kat. B, mile widziana umiejętność obsługi szlifierki, mile widziana umiejętność spawania. Mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
  Kontakt z pracodawcą osobisty Inwałd, ul. Miła 10 poprzedzony kontaktem telefonicznym 888803930.
  Dropińska Ewa
  ul. Miła 10, 34-120 Inwałd
 50. Ślusarz – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie mile widziane.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym. 338755078.
  Spółdzielnia Produkcji i Usług “Zgoda” w Wieprzu
  ul. Pogodna 9, 34-122 Wieprz
 51. Pracownik ogólnobudowlany – Wykształcenie nie jest istotne. Doświadczenie w branży budowlanej. Chęć do pracy.
  Kontakt z pracodawcą osobisty pod adresem ul. Nidecka 48, Wieprz poprzedzony telefonem 531561838.
  Wiercimak Dariusz SYSTEM
  ul. Nidecka 2, 34-122 Wieprz
 52. Operator urządzeń lunaparkowych – WYKSZTAŁCENIE nie jest istotne, dyspozycyjność, możliwość obsługi urządzeń lunaparkowych, wysoka kultura osobista. Mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
  KONTAKT OSOBISTY POPRZEDZONY KONTAKTEM E-MAILOWYM: [email protected] .
  Na rozmowę rekrutacyjną niezbędne jest CV.
  “MWD” Sp. z o.o
  ul. Wadowicka 169, 34-120 Inwałd
 53. Animator – WYKSZTAŁCENIE min. średnie, łatwość nawiązywania kontaktów, chęć zdobywania wiedzy, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.
  KONTAKT OSOBISTY POPRZEDZONY KONTAKTEM E-MAILOWYM: [email protected] .
  Na rozmowę rekrutacyjną niezbędne jest CV.
  “MWD” Sp. z o.o
  ul. Wadowicka 169, 34-120 Inwałd
 54. Pracownik techniczny – WYKSZTAŁCENIE nie jest istotne, zdolności manualno-techniczne (“złota rączka”), dyspozycyjność. Praca dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Mile widziani emeryci/renciści.
  KONTAKT OSOBISTY POPRZEDZONY KONTAKTEM E-MAILOWYM: [email protected] .
  Na rozmowę rekrutacyjną niezbędne jest CV.
  “MWD” Sp. z o.o
  ul. Wadowicka 169, 34-120 Inwałd
 55. Sprzedawca – WYKSZTAŁCENIE nie jest istotne, umiejętność obsługi kasy fiskalnej, komunikatywność, podzielność uwagi, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu. Mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
  KONTAKT OSOBISTY POPRZEDZONY KONTAKTEM E-MAILOWYM: [email protected] .
  Na rozmowę rekrutacyjną niezbędne jest CV.
  “MWD” Sp. z o.o
  ul. Wadowicka 169, 34-120 Inwałd
 56. Pomoc kuchenna – pracownik porządkowy sali konsumpcyjnej – WYKSZTAŁCENIE nie jest istotne, aktualna książeczka SANEPID, wymagane DOŚWIADCZENIE na stanowisku kucharz lub pomoc kuchenna, pasja do gotowania. Mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
  KONTAKT OSOBISTY POPRZEDZONY KONTAKTEM E-MAILOWYM: [email protected] .
  Na rozmowę rekrutacyjną niezbędne jest CV.
  “MWD” Sp. z o.o
  ul. Wadowicka 169, 34-120 Inwałd
 57. Pracownik obsługi klienta – WYKSZTAŁCENIE min. średnie, umiejętność obsługi kasy fiskalnej, komunikatywność, podzielność uwagi, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu, mile widziana znajomość jęz. angielskiego i niemieckiego. Mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
  KONTAKT OSOBISTY POPRZEDZONY KONTAKTEM E-MAILOWYM: [email protected] .
  Na rozmowę rekrutacyjną niezbędne jest CV.
  “MWD” Sp. z o.o
  ul. Wadowicka 169, 34-120 Inwałd
 58. Pomoc kuchenna – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane zawodowe, mile widziane doświadczenie, możliwość przyuczenia.
  Kontakt osobisty, telefoniczny 608478345.
  Paśnik Janina Restauracja “Dworek Mikołaj”
  ul. Błonie 1, 34-100 Wadowice
 59. Pielęgniarka/ Pielęgniarz – Dyplom w zawodzie i prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, brak przeciwskazań zdrowotnych do objęcia pracy na ww. stanowisku.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w siedzibie
  Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4,
  34-122 Wieprz lub w siedzibie Dziennego Domu Seniora w Wieprzu, ul Podgórze 18, 34-122 Wieprz
  w godzinach 7.00 13.00 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym
  i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz z dopiskiem:
  Dotyczy naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz w terminie do dnia 13.05.2021
  Wymagane dokumenty i formularze dostępne na stronie www.ddow.pl
  Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom “NADZIEJA”
  ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz
 60. Kierowca transportu międzynarodowego C+E – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane prawo jazdy kat. C+E, świadectwo kwalifikacji na przewóz rzeczy, min. 2 lata doświadczenia w zawodzie.
  Kontakt z pracodawcą: osobisty (poprzedzony telefonicznym): ul. Dr. Putka 9, 34-100 Wadowice,
  tel.: 517 770 343.
  Byrski Grzegorz P.H.U. ”Budgrom”
  ul. Dr. Putka 9, 34-100 Wadowice

Podziel się
Reklama
baner-Narodowy-Spis-Powszechny-2021
Reklama
gabinet dietetyczny-baner
Reklama
Reklama
baner-Narodowy-Spis-Powszechny-2021
Reklama
Skip to content