Przejdź do treści

Akcja krwiodawstwa w Rzykach

Informacje, 04 listopada 2022 08:38

Już w najbliższą niedzielę - 6 listopada - odbędzie się Akcja Oddawania Krwi. Zapraszamy w godzinach 8.00-13.00 do Remizy OSP Rzyki.

Kto może oddać życiodajny płyn?
Każdy, kto spełni kryteria:
Zgłaszający się do oddania krwi (18-65 lat) powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL (najlepiej Dowód Osobisty);


Osoba zgłaszająca się do oddania krwi powinna być zdrowa, wypoczęta, wyspana oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.

Kandydat na dawcę nie może być po spożyciu alkoholu minimum 24 godziny przed oddaniem krwi.

Oddawanie krwi jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym dla Dawcy z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. O wszelkich wątpliwościach dotyczących swojego zdrowia należy powiadomić lekarza kwalifikującego do oddania krwi, a także oddać mu osobiście wypełniony Kwestionariusz dla Krwiodawcy zawierający pytania o przeszłość chorobową oraz prowadzony tryb życia kwalifikowanego kandydata.

O przywilejach Honorowych Dawców Krwi możecie poczytać TUTAJ >>

ap, Fot. Facebook M.S.

Podziel się
Skip to content