Przejdź do treści
Reklama

Akcja krwiodawstwa w Kotarbinie

Informacje, 04 grudnia 2021 09:47

15 grudnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, (ul. Starowiejska 22a) odbędzie się kolejna w tym roku akcja krwiodawstwa. Mieszkańcy naszej gminy będą mogli oddać krewa od godz. 9.00 do 13.00.

krwiodawastwo baner

Zachęcamy do włączenia się do akcji.

Każdy krwiodawca, który zarejestruje się w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i odda dobrowolnie, honorowo – nieodpłatnie krew otrzymuje tytuł „Honorowego Dawcy Krwi”.

Honorowemu Dawcy Krwi poza tytułem i legitymacją przysługuje:

  • posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kcal;
  • bezpłatne wyniki badań diagnostycznych (grupa krwi, morfologia, badania markerów czynników zakaźnych przenoszonych przez krew) – wyniki badań można odebrać po 7 dniach od oddania krwi;
  • zwrot kosztów zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60 poz. 281 z późn. zm.; Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.;
  • zwrot kosztów przejazdu do najbliższej placówki publicznej służby krwi (RCKiK lub TO);
  • karta identyfikacyjna grupy krwi (po co najmniej trzykrotnym oddaniu krwi);
  • ulga podatkowa – odliczenie wartości oddanej krwi od dochodu ( Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych);
  • dzień wolny od nauki lub pracy – w dniu oddania ( § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. Dz. U. nr 60 z 1996 r. poz. 281) W przypadku niezakwalifikowania się do oddania krwi lub w przypadku zgłoszenia się na badania kontrolne dzień wolny nie przysługuje, wydawane jest wówczas zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy lub w szkole na czas określony.

Krwiodawca po oddaniu co najmniej 5 litrów krwi (kobiety), 6 litrów(mężczyźni) lub odpowiadające tej objętości ilości innych składników krwi może otrzymać legitymację i tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”.

Oprac. p Źródło: RCKiK Kraków

Podziel się
Skip to content