Przejdź do treści

Akcja edukacyjna dla Ciebie

Informacje, 11 września 2017 10:03

Celem projektu, który będzie realizowany od 01.09.2017 r. do 31.07.2019 r. jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach.

Podziel się
W projekcie udział wezmą uczniowie klas VII, VIII oraz oddziałów gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych w Sułkowicach-Łęgu, w Rzykach i w Targanicach.
 
Zadania ujęte w projekcie obejmują:
I. Wyposażenie pracowni w gimnazjum w Sułkowicach-Łęgu, Rzykach i Targanicach w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych.
 
II. Rozwijanie kompetencji uczniów gimnazjum w Sułkowicach-Łęgu:
  1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki „I Ty możesz zostać Pitagorasem”.
  2. Zajęcia rozwijające z matematyki „I Ty możesz zostać Pitagorasem”.
  3. EUREKA – szkolne koło doświadczeń.
  4. Interdyscyplinarne zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych „Smacznie, zdrowo, naukowo”.
III. Rozwijanie kompetencji uczniów gimnazjum w Rzykach:
  1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki „Nie taka matematyka straszna”.
  2. Zajęcia rozwijające „Młodzi tropiciele – odkrywamy przyrodę wszystkimi zmysłami”.
  3. Zajęcia rozwijające „Zostań współczesnym Prometeuszem – odkryj tajemnice przyrody”.
  4. Zajęcia rozwijające „Kółko biologiczne”.
IV. Rozwijanie kompetencji uczniów gimnazjum w Targanicach:
  1. Zajęcia rozwijające „Biolchem”.
  2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki.
 
Oferta w ramach projektu jest bezpłatna.
 
Na każdy rok szkolny określony jest odrębny limit miejsc. Kryteria dostępu będą określone w regulaminie rekrutacji dostępnym w każdej ze szkół.
Całkowita wartość Projektu wynosi 530.765,00 PLN 
Współfinansowanie UE: 451.150,25 PLN 
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 53.076,50 PLN
 
Podczas realizacji projektu, 176 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych z zakresu matematyki i przedmiotów przyrodniczych, a 156 uczniów weźmie udział w wycieczkach edukacyjnych. Zajęcia będą prowadzone w ciekawy sposób, z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.
Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content