Przejdź do treści

Absolutoryjna sesja w najbliższy czwartek

Informacje, 25 maja 2022 09:41

26 maja odbędzie się sesja andrychowskiej Rady Miejskiej. Radni będą debatować nad „Raportem o stanie Gminy Andrychów” i podejmą uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi.

Podczas sesji zaplanowano także dyskusję nad sprawozdaniami z wykonań ubiegłorocznego budżetu w gminie oraz w Centrum Kultury i Wypoczynku, a także Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Sesja będzie transmitowana w internecie. Rozpocznie się o godz. 9.00, a radni będą obradować w Urzędzie Miejskim. Pełny program sesji można znaleźć tutaj.

jd Fot. Archiwum „Nowin Andrychowskich”

Podziel się
Skip to content