Przejdź do treści

Absolutorium dla burmistrza

Informacje, 18 maja 2016 11:56

Podczas dzisiejszej sesji radni Rady Miejskiej w Andrychowie udzielili absolutorium Burmistrzowi Tomaszowi Żakowi. Wcześniej wysłuchali sprawozdania finansowego z wykonania budżetu w roku 2015.

Podziel się

Zanim doszło do głosowania nad absolutorium, Skarbniczka Gminy Andrychów Dorota Żywioł przedstawiła szczegóły dochodów i wydatków w minionym roku. Dochody gminy wyniosły wówczas 128.055.049 zł, a wydatki 126.806.005 zł. Osiągnięte zostały wartości zaplanowane w projekcie budżetu. Tym samym tak sprawozdanie finansowe jak i ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej były  pozytywne czyli stwierdzono prawidłowość działania finansowego organu wykonawczego – Burmistrza Gminy Andrychów.
Pozytywne oceny sprawozdaniu wystawiły także wszystkie komisje Rady Miejskiej. Podczas głosowania radni udzielili absolutorium Burmistrzowi Gminy Andrychów. 18 radnych było za i tylko jedna radna, Alicja Studniarz była przeciwko.
– Od 2011 roku mamy cały czas wzrost dochodów gminy i budżet jest coraz większy – powiedział „Nowinom” burmistrz Tomasz Żak. – Na 180 gmin Małopolski jesteśmy pod względem dochodów na 8 miejscu. To świadczy, że nasza gmina jest coraz bogatsza. Dlatego nie ma potrzeby, aby podnosić podatki, np. od nieruchomości. A równocześnie możemy coraz więcej inwestować i budować przyszłość naszej gminy.
W przerwie obrad radni i pracownicy Urzędu Miejskiego złożyli gratulacje burmistrzowi, jego zastępcy i skarbniczce.
Szczegółowe „Sprawozdanie z wykonania budżetu…” oraz opis „Realizacji programów wieloletnich” można znaleźć na urzędowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
man

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content