Przejdź do treści

450 tys. zł na ochronę pszczół w Małopolsce

Informacje, 08 lutego 2023 16:16

Ruszyła VIII edycja konkursu Małopolska Pszczoła, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z ochroną tych pożytecznych owadów oraz edukację ekologiczną. Na realizację wybranych zadań Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył aż 450 tys. zł.

450 tys. zł na ochronę pszczół w Małopolsce

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” to inicjatywa skierowana do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Dotację można pozyskać na realizację różnorodnych inicjatyw z zakresu ochrony różnorodności biologicznej pszczół miododajnych, dzikich owadów zapylających i roślin, działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Małopolski czy projekty promujące pszczelarstwo. Mowa tu więc o zadaniach takich jak np. wykonanie zasiewów i nasadzeń roślin miododajnych, organizacja zajęć edukacyjnych i promujących wiedzę o roli pszczół i potrzebie ich ochrony, ale także popularyzacja dobrych praktyk służących pszczołom – poprzez konkursy, warsztaty, imprezy plenerowe, promocję w internecie czy wydanie publikacji.

Środowisko naturalne jest bezcennym dobrem wspólnym. Owady zapylające są jednym z ważniejszych jego elementów. Ogłaszając kolejną edycję konkursu Małopolska Pszczoła angażujemy społeczność województwa małopolskiego do podnoszenia wiedzy dotyczącej ochrony i dobrych praktyk służących zapylaczom

– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Do Konkursu mogą być składane oferty na realizację zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 8 maja 2023 r., a kończyć nie później niż 30 listopada 2023 r.

Zlecenie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym finansowym lub wkładem własnym finansowym i wkładem osobowym na poziomie co najmniej 20% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania. Wkład własny finansowy musi stanowić co najmniej 10 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.

Zgłoszenia w konkursie pn. „Małopolska Pszczoła” będą przyjmowane do 3 marca br.

Na realizację zadań wybranych w konkursie przeznaczono 450 tys. zł.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 80% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania oraz nie może przekraczać kwoty 60 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Źródło: malopolska.pl

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content