Przejdź do treści

23. andrychowska kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków

Informacje, 30 października 2023 10:27

TMA wraz z Hufcem Andrychowskich harcerzy od 2001 r. organizuje kwesty, z których środki przeznaczane są na renowacje zabytkowych nagrobków na cmentarzu komunalnym w Andrychowie.

Od kilku lat prowadzimy zbiórkę na przeprowadzenie gruntownej renowacji kaplicy Horunterów i Chlebowskich. Rodzina Horunterów i Chlebowskich zasłynęła jako andrychowscy poczmistrzowie. Córka Jana Horuntera – Otylia, a żona Antoniego Chlebowskiego, była pierwszą kobietą zasiadającą w andrychowskiej Radzie Miejskiej! Antoni Chlebowski był wielkim społecznikiem, przez kilkadziesiąt lat pełnił funkcję Prezesa andrychowskiej Czytelni, która była sercem kulturalnym i społecznym miasta!

Od początku za pieniądze z kwest udało się dokonać całkowitej renowacji konserwatorskiej 13 form nagrobnych oraz objąć opieką 26 miejsc pochówków wartościowych ze względów historycznych. Każdego roku przy udziale młodzieży andrychowskich szkół średnich (CKZiU w Andrychowie, LO w Andrychowie, ZDZ Andrychów) udaje się także utrzymać porządek i wykonać drobne naprawy na 26 miejscach pochówków osób zasłużonych dla miasta bądź form nagrobnych wartych do ocalenia ze względów historyczno-społecznych. Wszystkie środki finansowe są przechowywane na specjalnym, dedykowanym subkoncie TMA. Ponad 1500 wolontariuszy (uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządowców), którzy wsparli nas na przestrzeni 23 lat, wszyscy członkowie TMA pracują społecznie nie pobierając za swoją pracę żadnego wynagrodzenia. CAŁOŚĆ datków jest przeznaczona na renowację oraz prace porządkowe. Wszelkiego rodzaju publikacje, wydruki informacyjne, rozdawane rokrocznie naklejki, pocztówka wydana na 20-lecie kwesty czy dwie edycje SPACEROWNIKA po cmentarzu opłacanych jest z wpłat i datków sponsorów, bądź pozyskiwana w formie grantów m.in. od Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Część narzędzi potrzebnych do prac porządkowych jest również przekazywanych w formie darów od sympatyków TMA.

Datki można wpłacać także bezpośrednio na subkonto Towarzystwo Miłośników Andrychowa dot. KWESTY: Bank Spółdzielczy w Andrychowie  15 8110 0000 2001 0000 0680 0002
Towarzystwo Miłośników Andrychowa, ul. Krakowska 69, 34-120 Andrychów

23 kwesta odbędzie się 1 listopada 2023 roku na cmentarzu komunalnym w Andrychowie

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że od kilku lat na cmentarzu organizowane są DWIE KWESTY. Kwestujący na zabytkowe nagrobki będą oznakowani stosownym identyfikatorem z pieczątką TMA oraz przypinką z napisem „andrychowska KWESTA”. Na puszkach kwestarskich znajduje się LOGO Towarzystwa Miłośników Andrychowa oraz uwidoczniony jest cel kwesty. Druga kwesta prowadzona jest przez jednostkę Związek Strzelecki Oddział Kraków na rzecz zbiórki prowadzonej przez FUNDACJĘ „Niezłomni” im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Dziękujemy za dotychczas okazane wsparcie!

Ewelina Prus-Bizoń – koordynatorka kwesty, członkini Towarzystwa Miłośników Andrychowa 

Źródło: TMA Andrychów

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content