Przejdź do treści
Reklama
Reklama

2019 to był dobry rok

Informacje, 24 lutego 2020 14:20

Andrychowski samorząd podsumował finanse ubiegłego roku. W wielu punktach plany zostały pozytywnie przekroczone.

Podziel się

Oto kilka przykładów. Dochody zaplanowano na poziomie 210 mln 763 tys. zł, a faktycznie wyniosły o blisko trzy miliony więcej – 213 mln 545 tys. 
W tym punkcie należy rozpisać dochody na majątkowe i bieżące. Dochody majątkowe zaplanowano na poziomie 13 mln 619 tys. zł, a osiągnięto poziom 16 mln 152 tys. zł. Z kolei dochody i bieżące to w planach było 197 mln 143 tys. zł. Wykonanie zamknęło się kwotą niemal identyczną – 197 mln 392 tys. zł. 

Po stronie wydatków ogółem zaplanowano 229 mln 797 tys. zł, a udało się wydać o pięć milionów mniej – 224 mln 909 tys. zł. I ta strona finansowego bilansu gminy dzieli się na wydatki majątkowe i bieżące. Wydatki majątkowe to tak naprawdę inwestycje, a ich poziom ilustruje tempo rozwoju gminy. Tu padła rekordowa suma 45 mln 186 tys. zł – jeszcze nigdy poziom inwestycji andrychowskiego samorządu nie sięgnął takiej kwoty. Plany i wydatki też niemal się zrównują, bo planu nie tylko nie przekroczono, ale wręcz udało się zaoszczędzić ponad 200 tys. zł. 
Z kolei wydatki bieżące – tu mieści się całe funkcjonowanie gminy z jej wszystkimi zadaniami i obowiązkami zaplanowano na kwotę 184 mln 610 tys. zł. Zaoszczędzono prawie pięć milionów, bo ostateczna kwota wydatków bieżących to 179 mln 945 tys. zł. 
Na koniec należy jeszcze zwrócić uwagę, na planowany deficyt – był wysoki ze względu na inwestycje – 19 mln 34 tys. zł. Jednak w praktyce wyniósł 11 mln 364 tys. zł. Zatem udało się zbić ten deficyt o 7 mln 670 tys. zł.

mn

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama