Przejdź do treści

201 tysięcy dla Andrychowa

Informacje, 29 sierpnia 2017 16:30

Dziś – 29 sierpnia – odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Głównym jej powodem była dotacja z WFOŚiGW w Krakowie na wymianę pieców.

Podziel się

XXXVII Sesję Rady Miejskiej zwołano na wniosek Burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka. Radni, a w obradach wzięło udział 19 z nich, przegłosowali zmiany w budżecie Gminy i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Było to konieczne z względu na wspomnianą dotację oraz kilka innych dodatkowych przychodów i dochodów Gminy Andrychów. 
Władze Andrychowa już kilka miesięcy temu złożyły wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów”, polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne. 8 sierpnia WFOŚiGW pozytywnie rozpatrzył ten wniosek i przyznał Andrychowowi 201 tys zł dotacji. Aby program można było wdrożyć jak najszybciej konieczna była szybka uchwała dokonująca zmian budżetowych uwzględniających te fundusze. 
Radni podjęli jeszcze jedną pilną uchwałę o utworzeniu tzw. „Klastera energii”. Jest to przedsięwzięcie konsolidujące różne podmioty – samorządy i instytucje – w tworzeniu grup inwestorskich i programów proekologicznego pozyskiwania i zużycia energii oraz racjonalizacji wydatków w tym zakresie. Jak wyjaśnił to radnym Mirosław Wasztyl, zastępca Burmistrza Andrychowa, uchwała otwiera drogę  Andrychowowi do ogólnopolskiego programu, który wdraża wicepremier Mateusz Morawiecki i starać się o nowe fundusze na te cele. 
mn

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content