Przejdź do treści

17 stycznia odbędą się konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Informacje, 10 stycznia 2023 13:29

Burmistrz Andrychowa zaprasza organizacje pozarządowe na konsultacje dotyczące zmian uchwał związanych ze sposobem i zakresem świadczenia w zakresie odbierania odpadów. Poniżej pełny tekst ogłoszenia.

baner informacja-Radio-Andrychów

Ogłoszenie Burmistrza Andrychowa o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-19-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2019 roku (z późniejszymi zmianami)

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-19-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2019 roku (z późniejszymi zmianami)
II. Termin konsultacji: 17 stycznia 2023r., godzina 12.00
III. Miejsce: sala – Biuro Rady Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ulica Rynek 15, II piętro, pokój numer 226.
IV. Forma konsultacji: spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
V. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

Załącznik:

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-19-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2019 roku (z późniejszymi zmianami)

Uwaga
Zgodnie z § 5 ustęp 2 uchwały nr XIV-114-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
2. Organizacje uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, email lub inną formę kontaktu zwrotnego.


Ogłoszenie Burmistrza Andrychowa o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX-206-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX-206-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
II. Termin konsultacji: 17 stycznia 2023r., godzina 12.30
III. Miejsce: sala – Biuro Rady Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ulica Rynek 15, II piętro.
IV. Forma konsultacji: spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
V. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

Załącznik:
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX-206-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwaga
Zgodnie z § 5 ustęp 2 uchwały nr XIV-114-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
2. Organizacje uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, email lub inną formę kontaktu zwrotnego.

Źródło: Urząd Miejski w Andrychowie

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content